Evnetester

Få tilgang nå

Stadig flere arbeidsgivere og rekrutteringsselskaper benytter seg av personlighets- og evnetester som en del av rekrutteringsprosessen. Grunnen til at du som jobbsøker kan bli bedt om å fylle ut en slik test er å øke sannsynligheten for at du skal være rett person til jobben – og at jobben skal være rett for deg.

For en arbeidsgiver handler det om å redusere risikoen for å ansette feil person. For deg handler det om å få vise at dine evner og personlighet passer for stillingen.

Personlighets- og evnetester blir brukt av arbeidsgivere som et av flere beslutningsgrunnlag før man ansetter en kandidat. Vurderingen av dine testresultater kommer i tillegg til vurdereringer av din kompetanse, arbeidserfaring, utdannelse og referanser.

Det er to hovedtyper av tester du kan møte i forbindelse med jobbsøking:

Personlighetstester: Tester dine generelle adferdsmønstre og om din score og svar på dette området bekrefter dine personlige preferanser og væremåte.

Evnetester: Slike tester måler din generelle intelligens og din evne til logisk og analytisk tenkning, samt ditt potensiale for å lære nye ting.

I denne delen av KarriereWeb vil du få en dypere innsikt i de ulike personlighets- og evnetester som brukes i markedet. Du vil også få muligheten til å øve deg på de mest brukte testene i arbeidsmarkedet i dag.

Få tilgang nå